Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych