Projekt budżetu na 2023 rok

Projekt budżetu na 2023 rok

 

Zarządzenie Nr 131/2022 - (do pobrania)

Projekt uchwały Rady Gminy w Płoskini- (do pobrania)

Autopoprawka do projektu budżetu - (do pobrania)

Uchwała RIO w Olsztynie z dnia 08.12.2022r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Płoskinia projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w tym projekcie - (do pobrania)

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2022-11-18 09:48:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2023-01-02 13:14:03)