Wójt Gminy Płoskinia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płoskini. Termin składania do 05.05.2022r.