Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów - Szlak Świętej Warmii

Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii

 

Stowarzyszenie jest powołane dla wsparcia realizacji założeń i działań wynikających ze strategii rozwoju Szlaku Świętej Warmii, samorządności lokalnej, wymiany doświadczeń, ochrony wspólnych interesów członków, promocji ich osiągnięć oraz wspierania rozwoju gospodarczego.

Przystąpienie do stowarzyszenia - UCHWAŁA NR XXVI/222/2021 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Płoskinia do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii

Główne cele Stowarzyszenia to;
1) realizacja założeń i działań wynikających ze strategii rozwoju Szlaku Świętej Warmii,
2) wspieranie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz rozwoju jego członków
3) ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia,
4) wspieranie gospodarczego i kulturowego rozwoju jego członków,
5) promowanie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na terenie krainy historycznej Warmii,
6) koordynacja wspólnych działań promocyjnych Szlaku Świętej Warmii,
7) tworzenie warunków współpracy organów administracji publicznej i organizacji zrzeszających przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz stowarzyszeń działających w tej dziedzinie,
8) wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i technologii energooszczędnych,                                                                                                                                                                                                                                         9) wspieranie regionalnej współpracy zagranicznej,
10) wspieranie członków w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania,
11) integracja i wspieranie środowisk lokalnych,
12) wspieranie inicjatyw w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa historycznego, edukacji, kultury, sportu i turystyki, ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz rozwoju obszarów wiejskich,
13) współpraca z podmiotami gospodarczymi.

Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2022-02-07 11:18:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2022-02-07 11:27:13)