Czyste powietrze -wniosek o wydanie zaświadczenia.

„Czyste powietrze” – wniosek o wydanie zaświadczenia.

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Ważne; wydania zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

            Kliknij w link (pobierz druk);

Gdzie można złożyć wniosek?

W Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini, Płoskinia 27/1, 14-526 Płoskinia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

Podstawa prawna:

  1. Art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).
Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2020-11-24 13:12:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2020-11-24 13:21:19)