kredyt

 

Wójt Gminy Płoskinia ogłasza przetarg nieograniczony na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1 609 713,70 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010".

 

Do pobrania:

1. Treść ogłoszenia

2. SWIZ

 

.

Załaczniki do pobrania:

1. NIP Urzędu Gminy

2. REGON Gminy

3.  Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru Wójta Gminy Płoskinia

4. Uchwała Rady Gminy Płoskinia w sprawie powołania Skarbnika Gminy Płoskinia

5. Sprawozdania finansowe za 2009 rok

6. Sprawozdania finansowe za 2010 rok

7. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok

8. Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu.

9. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2009

10. Opinia RIO projektu budżetu na rok 2010 ( opinia o sfinansowaniu deficytu w projekcie budżetu)

11. Informacja o stanie mienia komunalnego

12. Informacja o kredytach i pożyczkach bankowych

13. Uchwała Rady Gminy Płoskinia w sprawie zaciągnięcia kredytu

14. Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o mozliwości spłaty kredytu długoterminowego.

15. Uchwała budżetowa gminy Płoskinia na rok 2010r.

15.1. Uzasadnienie do wydatków

15.2. Uzasadnienie do dochodów

15.3. Załączniki do uchwały budżetowej

16. Opinie RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budzetu za 2008r.

17. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2008r.

18. Sprawozdania RbN za 2008r- do pobrania,

19. Sprawozdania Rb za 2008r.- do pobrania

 20. Sprawozdanie RbN za 2009r- do pobrania

21. Sprawozdania RbN za 2010r.- do pobrania

22. Uchwała Rady Gminy Płoskinia- zmiana budzetu na rok 2010- do pobrania

23. Informacja o wysokości dochodów własnych- do pobrania

24. Prognoza finansowan na okres kredytowania- do pobrania

25. Statut gminy

 

 

.

INFORMACJA DODATKOWA

        

           1.  Ilość mieszkańców /stan na 31.04.2010r./ – 2788

           2.  Informacja o ilości posiadanych udziałów i udział  w głosach innych podmiotach; nie posiada

           3.  Stan udzielonych poręczeń i gwarancji ; Gmina nie udzieliła

           4. Wartość mienia komunalnego: 10 534 146,05 zł

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Informacja o podpisaniu umowy

 

          

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Korneluk Łukasz
(2009-06-19 08:46:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Korneluk Łukasz
(2010-07-30 12:45:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki