Sprzedaż lokali miesz.stanowiących własność gminy na rzecz najemcy

 

 

 

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemcówWymagane dokumenty :
Wniosek Druk do pobrania

Opłaty :
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej
Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży tj.:
- koszty wyceny lokalu mieszkalnego i działki,
- koszty wydzielenia geodezyjnego,
- koszty sporządzenia aktu notarialnego,
- koszty sądowe
oraz cenę nabycia lokalu (sposób zapłaty omówiony w dodatkowych informacjach)

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu  Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Z chwilą otrzymania wniosku Sekcja Nieruchomości i Rolnictwa przygotowuje dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu lub budynku tj. zleca inwentaryzację lokalu celem wydania zaświadczenia o jego samodzielności, zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę lokalu (budynku) i gruntu, przygotowuje protokół z rokowań, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej. Termin załatwienia wniosków o nabycie lokali w budynkach przygotowanych do sprzedaży pod względem prawnym wynosi 3 miesiące. W pozostałych przypadkach informuje się wnioskodawcę, że wniosek zostanie załatwiony po przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży w terminie późniejszym.

Jednostka odpowiedzialna :
Referat  Inwestycji - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                                                                               

pok. 6
tel. 556208605
Dodatkowe informacje :
1. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości lokalowej lub domu jednorodzinnego przysługuje najemcom jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
2. Stosuje się dwie formy zapłaty ceny sprzedaży, jednorazową i ratalną, obie z zastosowaniem bonifikat.

3. Zasady zapłaty ceny sprzedaży i przyznania bonifikat określa Uchwała Rady Gminy Płoskinia  nr 21/98 z 16.06.1998r
 

Podstawa prawna :
Art.34 ust.1 pkt3 , art.37 ust.2 pkt1 i art.70 ust.2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn.zm.).
Ustanawiania odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych wchodzących w skład nieruchomości dokonuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz.903 z późn.zm.)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Korneluk Łukasz
(2003-06-23 10:52:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2022-09-09 08:17:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki