Użyczenie nieruchomości

Przygotowanie umów użyczenia


Wymagane dokumenty :
Osoby ubiegające się o użyczenie nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren, na załączonej mapie geodezyjnej.

Opłaty :
Brak opłat skarbowych

 
Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. Postępowanie w w/w. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych , bądź z urzędu.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego , które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek (opinii urbanistycznej), sprawdzeniu księgi wieczystej , zgodę na taką formę przekazania nieruchomości wyraża Wójt Gminy. Umowy użyczenia zawierane są na okres do 3 lat.
3. Odpowiedź o możliwości użyczenia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
4. Sprawy z zakresu udostępniania nieruchomości maja charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy :
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.

Jednostka odpowiedzialna :
Referat  Inwestycji - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego

pok. nr. 6
tel.556208605

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. nr 16 , poz.93 z późn.zm.).
Wytworzył:
Udostępnił:
Korneluk Łukasz
(2003-06-23 11:41:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2022-09-09 08:19:54)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki