☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Płoskini

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe urzędu

 

URZĄD GMINY W PŁOSKINI

PŁOSKINIA 8

14-526 PŁOSKINIA

 

Tel. 55 620 86 00

 ADRES e-mail; sekretariat@ploskinia.eu

ePUAP: epuap.gov.pl

Adres skrzynki do doręczeń: /bbnqn51836/skrytka

NIP: 582-000-49-33

REGON: 000546006

 

 

GMINA PŁOSKINIA

NIP 582-162-37-10

REGON: 170748034

 

 

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać

w kasie urzędu  do godziny 13.00

lub na konto

Urzędu Gminy Płoskini :

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy

Oddział Braniewo

Filia Płoskinia 

Nr: 42831300090050829020000010

 

Numer konta na wpłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych; 79 8313 0009 0050 8290 2000 0120

 

 

 

Wykaz numerów telefonów

 

STANOWISKO NUMER TELEFONU NUMER POKOJU
Wójt 55 620 8600 12
Sekretariat 55 620 8600 11
Fax 55 620 8602 11
Skarbnik Gminy 55 620 8604 9
Księgowość: płace i rozliczenie podatków, wydatki i dochody budżetowe 55 620 8611 4
Kierownik Referatu Inwestycji 55 620 8605 6
Wymiar podatku i opłat 55 620 8605 6
Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne 55 620 8605 6
Rolnictwo i środowisko 55 620 8605 6
Zarządzanie środkami trwałymi i gospodarka odpadami 55 620 8603 5
Działalność gospodarcza, bezrobocie, promocja, turystyka, sport 55 620 8603 5
Księgowość: dochody budżetowe, windykacja 55 620 8606 1
Ewidencja ludności, dowody osobiste 55 620 8607 7
Urząd Stanu Cywilnego 55 620 8607 8
Sekretarz Gminy 55 620 8608 10
Kasa 55 620 8609 2
Księgowość szkół 55 620 8610 3
 

    


INFORMACJA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Gmina Płoskinia informuje o przystąpieniu do zakupu tego paliwa z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy Płoskinia

Zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny węgla, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej Gminy Płoskinia oraz w Urzędzie Gminy pok. nr 6.  - wzór do pobrania

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.

1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia  2023 r.

 

Według ww. ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył już paliwo stałe na zasadach preferencyjnych

Wpłat z tytułu zakupu węgla na zasadach preferencyjnych należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Płoskinia nr 42 8313 0009 0050 8290 2000 0010.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko  z dopiskiem „zakup węgla”

Certyfikat jakości węgla - do pobrania

 

INFORMACJA

Wójt Gminy Płoskinia  informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Urząd Gminy w Płoskini zwraca się z prośbą, aby każdy właściciel/użytkownik nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków mieszkający na terenie Gminy Płoskinia wypełnił druk ankiety – „Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Wypełniony przez Państwa druk zgłoszenia pozwoli na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W przypadku nowo powstałych budynków, które podłączone są do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, zgłoszenie należy złożyć niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku.

Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy w Płoskini, u Sołtysów wsi lub na stronie internetowej  http://ploskinia-ug.bip-wm.pl.

Zgłoszenie należy przekazać lub wysłać pocztą do Urzędu Gminy w Płoskini.

ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY PŁOSKINIA – ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - do pobrania

 

INFORMACJA - dyżur dzielnicowego

Wójt Gminy Płoskinia informuje, iż w każdy

wtorek w godz. od 10,00 do 12,00

w Zamiejscowym Punkcie Przyjęć w Płoskini mieszczącym się

w Ośrodku Zdrowia w Płoskini

będzie dyżurował dzielnicowy

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Testowy Test
(2003-05-27 14:47:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2023-03-20 10:28:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 388755