Podstawy prawne działania samorządu

 • Rozdział VII Konstytucji RP
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
 • Statut Gminy Płoskinia 
 • Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz załatwienie indywidualnych spraw jego mieszkańców
 • Wytworzył:
  Udostępnił:
  Korneluk Łukasz
  (2003-06-25 11:58:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Korneluk Łukasz
  (2003-06-25 12:20:18)
         DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki