Ewidencje inne

 

Dodatków mieszkaniowych 

Ewidencję prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pracowników Urzędu
Ewidencję prowadzi Urząd Stanu Cywilnego

Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych

Ewidencję prowadzi Referat Inwestycji


Skarg i wniosków
Ewidencję prowadzi Urząd Stanu Cywilnego

Umowy, umowy o dzieło, umowy- zlecenia
Ewidencję prowadzi Referat Inwestycji


Zamówienia publiczne
Rejestr prowadzi Referat Inwestycji

Wydanych zaświadczeń
- o dochodowości i prowadzeniu gospodarstwa rolnego
- o nie zaleganiu w podatkach
- o wielkości gospodarstwa dla celów podatkowych
- o wartości otrzymanych bonów paliwowych
      ewidencję w/w spraw prowadzi Referat Finansowy

Sprzedaży nieruchomości na terenie gminy
 Ewidencję prowadzi Referat Rolnictwa i Środowiska


Zbiorników bezodpływowych
Ewidencję prowadzi Referat Rolnictwa i Środowiska


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Korneluk Łukasz
(2003-06-23 09:28:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2017-11-13 11:03:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki