Ogłoszenia przetargów

  1. Wójt Gminy Płoskinia ogłasza przetarg na realizację zadania " Utworzenie ciągu komunikacyjnego Dąbrowa-Płoskinia-Jarzębiec- przebudowa drogi Gminnej Nr 111006N w miejscowości Dąbrowa.

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie 
  2. Przedmiar
  3. Dokumentacja techniczna
  4. Rysunki techniczne
  5. SIWZ
  6. SST
  7. Wyjasnienia dotyczące pytania z dnia 01.03.2011r.
  8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wytworzył:
Stefan Hrybek
Udostępnił:
Korneluk Łukasz
(2005-08-16 11:50:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Korneluk Łukasz
(2011-03-16 10:22:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki