Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 400 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Termin składania 03.07.2024r. godz. 11:00.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki