Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 400 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek- UNIEWAŻNIONY

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki