Modernizacja bazy oświatowo-kulturalnej na terenie Gminy Płoskinia wraz z budową infrastruktury sportowo-turystycznej w msc. Płoskinia- Termin składania 06.06.2024r. godz. 11,00

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki