Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoskinia w 2024 roku

Wójt Gminy Płoskinia zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Płoskinia do zgłaszania opinii dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Płoskinia: w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoskinia w 2024 roku”

Do pobrania:

1) Protokół konsultacji.

Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2024-01-16 11:41:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2024-02-12 15:26:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki