Nabór uczestników do Centrum Opiekuńczo-Mieszaklnego

Nabór uczestników do Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Płoskini

Trwa nabór uczestników do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Płoskini. Placówka powstała w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne", finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Centra opiekuńczo-mieszkalne przeznaczone są dla dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Celem powstania Centrum jest wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez:

– umożliwienie im warunków do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę ich potrzeb i możliwości,
– poprawę jakości życia w środowisku lokalnym,
– włączenie do życia w społeczności lokalnej,
– zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia,
– odciążenie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych

Do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Płoskini planujemy przyjąć 9 osób na pobyt całodobowy oraz 3 osoby na pobyt dzienny. Część mieszkaniowa składa się z jednoosobowych pokoi wraz z łazienką w pełni wyposażonych i dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Osoby korzystające z pobytu będą mogły korzystać z infrastruktury takiej jak: świetlica, kuchnia, pokój medyczny, bezpłatnej rehabilitacji. 

Uczestnikom pobytu w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym zostaje zapewnione wyżywienie oraz opieka pielęgniarska i fizjoterapeutyczna.

Obiekt nie posiada barier architektonicznych i w całości dostępny dla przebywających w nim osób.

Osoby zainteresowane pobytem w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Płoskini  zapraszamy do składania wniosku wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku, kiedy wniosek składa w imieniu osoby niepełnosprawnej jej opiekun prawny należy przedłożyć stosowne postanowienie sądu.

Wnioski dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płoskini w godzinach od 7.30  do 15.30.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 553 070 311.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2023-03-24 09:58:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2023-03-24 10:17:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki