Sprawozdania finansowe, budżetowe i opinie RIO za 2022 rok

ZARZĄDZENIA WÓJTA

ZARZĄDZENIE NR 20/2022 WÓJTA GMINY PŁOSKINIA z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2022 rok.

ZARZĄDZENIE NR 117/2022 WÓJTA GMINY PŁOSKINIA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartał 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 89/2022 WÓJTA GMINY PŁOSKINIA z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o przebiegu budżetu Gminy Płoskinia za I półrocze 2022 rok.

ZARZĄDZENIE NR 71/2022 WÓJTA GMINY PŁOSKINIA z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy za II kwartał 2022 rok.

ZARZĄDZENIE NR 35/2022 WÓJTA GMINY PŁOSKINIA z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy za I kwartał 2022 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2022 WÓJTA GMINY PŁOSKINIA w sprawie przekazania Radzie Gminy Płoskinia sprawozdania finansowego za rok 2021 r.

 

UCHWAŁY RIO

Uchwała  RIO w Olsztynie Nr RIO.IV-0120-103/2023 z dnia 4 kwietnia 2023r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Płoskinia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Płoskinia za 2022r.

Uchwała RIO w Olsztynie Nr RIO.IV-0120-278/22 z dnia 28.09.2022 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Płoskinia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płoskinia za pierwsze półrocze 2022 roku

Uchwała RIO w Olsztynie Nr RIO.IV-0120-218/22 z dnia 19.08.2022 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł przez  Gminę Płoskinia

 

SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE I INFORMACJE

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2022r.

Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2022r.

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2022r.

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2022r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2022-04-21 13:21:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2023-11-14 15:27:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki