Rok 2022

Uchwała Nr .. Rady Gminy Płoskinia z dnia. Tytuł uchwały – w sprawie Ogłoszenie uchwały w Dz. Urzęd. Wojew.  Warm. – Mazur.
UCHWAŁA NR XXXVIII/312/2022 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 29 grudnia 2022r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/298/2022 Rady Gminy Płoskinia z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Płoskinia 2023r. poz. 307 z dn. 12.01.2023
UCHWAŁA NR XXXVIII/308/2022 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych 2023r. poz. 306 z dn. 12.01.2023
UCHWAŁA NR XXXVIII/306/2022 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Płoskinia 2023r. poz. 305 z dn. 12.01.2023
UCHWAŁA NR XXXVIII/304/2022 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok 2023r. poz. 162 z dn. 09.01.2023
UCHWAŁA NR XXXVIII/302/2022 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoskinia na 2023 r. 2023r. poz. 161 z dn. 09.01.2023
UCHWAŁA NR XXXVII/298/2022 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 25 listopada 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Płoskinia 2023r. poz. 304 z dn. 12.01.2023
UCHWAŁA NR XXXVII/297/2022 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2022r. poz. 5326 z dn. 02.12.2022
UCHWAŁA NR XXXVII/297/2022 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok 2022r. poz. 5325 z dn. 02.12.20222
UCHWAŁA NR XXXVI/292/2022 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 28 października 2022r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu 2022r. poz. 4912 z dn. 14.11.2022
UCHWAŁA NR XXXVI/293/2022 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 28 października 2022r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2023 rok 2022r. poz. 4682 z dn. 04.11.2022
UCHWAŁA NR XXXVI/291/2022 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 28 października 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok 2022r. poz. 4681 z dn. 04.11.2022
UCHWAŁA NR XXXV/286/2022 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 września 2022r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Płoskinia

2022r. poz. 4509 z dn. 27.10.2022
UCHWAŁA NR XXXV/289/2022 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 7 października 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok 2022r. poz. 4386 z dn. 18.10.2022
UCHWAŁA NR XXXIV/285/2022 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 września 2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok 2022r. poz. 4385 z dn. 18.10.2022
UCHWAŁA NR XXXIII/277/2022 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 31 sierpnia 2022 W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 3/12 OBRĘB PIERZCHAŁY, ARKUSZ MAPY 2 2022r. poz. 4201 z dn. 05.10.2022
UCHWAŁA NR XXXIII/283/2022 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 31 sierpnia 2022 r

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne i nauczyciela wspomagającego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

2022r. poz. 4196 z dn. 05.10.2022
UCHWAŁA NR XXXIII/281/2022 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Płoskinia na rok szkolny 2022/2023 2022r. poz. 3892 z dn. 13.09.2022
UCHWAŁA NR XXXIII/276/2022 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 31 sierpnia 2022 r w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok 2022r. poz. 3861 z dn. 09.09.2022
UCHWAŁA NR XXXI/258/2022 RADY GMINY PŁOSKINIA  z dnia 27.05.2022 r w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok 2022r. poz. 2604 z dn. 02.06.2022
UCHWAŁA NR XXX/250/2022
RADY GMINY PŁOSKINIA 
z dnia 29 kwietnia 2022 r

w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Płoskini oraz uchwalenia Statutu

2022r. poz. 2536 z dn. 27.05.2022r
UCHWAŁA NR XXX/253/2022
RADY GMINY PŁOSKINIA 
z dnia 29 kwietnia 2022 r

Uchwała nr XXX/253/2022 Rady Gminy Płoskinia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

2022r. poz. 2310 z dn. 16.05.2022r
UCHWAŁA NR XXIX/245/2022
RADY GMINY PŁOSKINIA 
z dnia 7 kwietnia 2022 r
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/199/2021 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Płoskinia na rok szkolny 2021/2022 2022r. poz. 1910 z dn. 19.04.2022r
UCHWAŁA NR XXIX/243/2022
RADY GMINY PŁOSKINIA 
z dnia 7 kwietnia 2022 r
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Płoskinia do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022r. poz. 1931 z dn. 20.04.2022r
UCHWAŁA NR XXVIII/234/2022
RADY GMINY PŁOSKINIA 
z dnia 25 lutego 2022 r

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

2022r. poz. 1405 z dn. 25.03.2022r
UCHWAŁA NR XXVIII/239/2022
RADY GMINY PŁOSKINIA 
z dnia 25 lutego 2022 r
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022r. poz. 1284 z dn. 18.03.2022r
UCHWAŁA NR XXVIII/239/2022
RADY GMINY PŁOSKINIA 
z dnia 25 lutego 2022 r
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoskinia w 2022 roku” 2022r. poz. 1283 z dn. 18.03.2022r
UCHWAŁA NR XXVIII/230/2022
RADY GMINY PŁOSKINIA 
z dnia 25 lutego 2022 r
w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 2022r. poz. 1188 z dn. 14.03.2022r

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2022-03-15 07:40:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2023-01-16 11:12:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki