Posiłek w domu i szkole

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

 

 

Program został wprowadzony uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024–2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881 ze zm.).

W ramach Programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych

 

Realizacja w 2024 roku

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoskini zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu:

 • 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży”
 • 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

Istotnym elementem Programu jest również zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach oraz dowożone osobom dorosłym, w tym nieopuszczającym domu (np. ze względu na podeszły wiek, czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku.


Wartość całkowita zadania wynosi: 133 646,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa; 93 646,00 zł.

Wkład własny Gminy Płoskinia: 40 000,00 zł.

PLAKAT PROMUJĄCY

 

 

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

 

Program został wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007).

 

W ramach Programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

 

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych

 

Realizacja w 2023 roku

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoskini zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu:

 • 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży”
 • 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

Istotnym elementem Programu jest również zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach oraz dowożone osobom dorosłym, w tym nieopuszczającym domu (np. ze względu na podeszły wiek, czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku.


Wartość całkowita zadania wynosi: 100 000,00 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa; 80 000,00 zł.

Wkład własny Gminy Płoskinia: 20 000 zł.

PLAKAT PROMUJĄCY


 

Realizacja w 2022 roku

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoskini zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu:

 • 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży”
 • 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

Istotnym elementem Programu jest również zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach oraz dowożone osobom dorosłym, w tym nieopuszczającym domu (np. ze względu na podeszły wiek, czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku.


Wartość całkowita zadania wynosi: 104 778,00 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa; 80 000,00 zł.

Wkład własny Gminy Płoskinia: 24 778 zł. 

Realizacja w 2021 roku

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoskini zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu:

 • 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży”
 • 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

Istotnym elementem Programu jest również zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach oraz dowożone osobom dorosłym, w tym nieopuszczającym domu (np. ze względu na podeszły wiek, czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku.


Wartość całkowita zadania wynosi: 100 000,00 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa; 80 000,00 zł.

Wkład własny Gminy Płoskinia: 20 000 zł.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2022-02-11 11:46:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2024-03-01 20:45:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki