Dodatek osłonowy

Informacja o dodatku osłonowym

 

W dniu 3 stycznia 2022r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Zgodnie z przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym (gospodarstwo domowe tworzy osoba składająca wniosek, samotnie zamieszkując i gospodarująca)  albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (gospodarstwo domowe tworzy osoba składająca wniosek  o przyznanie dodatku osłonowego  oraz osoby z nią spokrewnione  lub niespokrewnione pozostające  w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące). Dochód do dodatku osłonowego  liczony jest na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020, poz. 111 z póź. zm.).

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy  należy złożyć  wniosek. Wnioski  można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.  

Wzór wniosku - do pobrania

Infolinia: od 4 stycznia 2022 r. rusza   specjalna infolinia dot. dodatku osłonowego. Pod numerem +48 22 369 14 44 dzwoniący otrzymają profesjonalną pomoc w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na: stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Zdrowia.

Więcej informacji, na temat przyjmowania i wydawania wniosków można uzyskać  w:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoskini

poniedziałek – piątek  7.30 – 15.30

tel. 553 070 239

Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2022-01-05 11:39:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2022-01-05 11:41:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki