Promocja operacji

 

 

 

2024

 

 

 

Nazwa programu: Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Nazwa Funduszu: „Fundusz Solidarnościowy”

Dofinansowanie: 664.264,80 zł

Całkowita wartość: 989.010,72 zł

Opis realizacji zadania: Celem głównym realizacji zadania jest wszechstronna pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego.

Z uwagi na  świadczenie usług całodobowych ośrodek otwarty jest siedem dni w tygodniu. Część mieszkaniowa składa się z jednoosobowych pokoi wraz z łazienką w pełni wyposażonych i dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się. W wyniku realizacji zadania przyjęto 9 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na pobyt całodobowy oraz 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na pobyt dzienny. Opiekunowie pracują w systemie wielozmianowym zapewniając całodobową opiekę.

Funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Płoskini zapewnia wysoką jakość opieki dla mieszkańców, uwzględniając ich indywidualne potrzeby. Pensjonariusze korzystają z budynku w pełni przystosowanego do ograniczonej zdolności poruszania się, co sprzyja ich komfortowi i spokoju. Dostęp do specjalistycznej opieki, zdrowotnej zapewniony przez wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarki, przyczynia się do lepszego stanu zdrowia mieszkańców.

Zadanie realizowane jest w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo- mieszkalne” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

 

2023