Program

 

  O PROGRAMIE  "Czyste Powietrze"

 

Program ,, Czyste Powietrze” to ogólnopolski program rządowego wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet.

Pracownik Urzędu Gminy w Płoskini odpowiedzialny za prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego służy pomocą w wypełnianiu wniosków w ramach programu, a także udziela wszelkich informacji dotyczących możliwości pozyskania dotacji na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych.

 

Dowiedz się więcej...

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 055 620 86 05 

Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat ww. programu znajdują się  również na stronie internetowej  www.czystepowietrze.gov.pl 

 

 

Stan na dzień 29.12.2023 r. 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 49

Liczba podpisanych umów - 35

Łączna kwota wypłaconych dotacji - 208 180,84 zł

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 13

 

 

KONKURS EDUKACYJNO-PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas I-III  Szkół Podstawowych w Chruścielu oraz Płoskini wzięli udział w konkursie edukacyjno-plastycznym "Czyste Powietrze".

Konkurs został zorganizowany w ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" w Urzędzie Gminy Płoskinia - pod patronatem Wójta Gminy Płoskinia.

Tematyką konkursu była poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostali wyróżnieni za przepiękne i pomysłowe prace. Otrzymali pamiątkowe dyplomy i piękne nagrody.