Rok 2021

Uchwała Nr .. Rady Gminy Płoskinia z dnia.. Tytuł uchwały – w sprawie Ogłoszenie uchwały w Dz. Urzęd. Wojew.  Warm. – Mazur.
UCHWAŁA NR XXV/216/2021
RADY GMINY PŁOSKINIA 
z dnia            28 grudnia 2021 r
w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok 2022r. poz. 293 z dn. 12.01.2022r
UCHWAŁA NR XXV/224/2021
RADY GMINY PŁOSKINIA 
z dnia            28 grudnia 2021 r
zmieniająca Uchwałę Nr X/90/2019 Rady Gminy Płoskinia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2022r. poz. 393 z dn. 17.01.2022r
UCHWAŁA NR XXV/221/2021
RADY GMINY PŁOSKINIA 
z dnia            1 grudnia 2021 r

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Płoskinia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

2021r. poz. 5116 z dn. 27.12.2021r
UCHWAŁA NR XXV/211/2021
RADY GMINY PŁOSKINIA 
z dnia            1 grudnia 2021 r
zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/202/2021 Rady Gminy Płoskinia z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2022 rok 2021r. poz. 4790 z dn. 07.12.2021r
UCHWAŁA NR XXV/210/2021
RADY GMINY PŁOSKINIA 
z dnia            1 grudnia 2021 r
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2021r. poz. 4789 z dn. 07.12.2021r
UCHWAŁA NR XXV/209/2021
RADY GMINY PŁOSKINIA 
z dnia            1 grudnia 2021 r
w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok 2021r. poz. 4788 z dn. 07.12.2021r
UCHWAŁA NR XXIV/205/2021 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 29 października 2021 r
zmieniająca uchwałę Nr XII/99/2016 Rady Gminy Płoskinia z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2021r. poz. 4319 z dn. 10.11.2021r
UCHWAŁA NR XXIV/202/2021 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 29 października 2021 r
w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2022 rok 2021r. poz. 4318 z dn. 10.11.2021r
UCHWAŁA NR XXIV/201/2021 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 29 października 2021 r w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok 2021r. poz. 4317 z dn. 10.11.2021r
UCHWAŁA NR XXIII/199/2021 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 sierpnia 2021 r w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Płoskinia na rok szkolny 2021/2022 2021r. poz. 3277 z dn. 31.08.2021r.
UCHWAŁA NR XXIII/190/2021 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 sierpnia 2021 r w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021r. poz. 3267 z dn. 31.08.2021r.
UCHWAŁA NR XXII/188/2021 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 29 czerwca 2021 r

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

- rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.246.2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 lipca 2021 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXII/188/2021 Rady Gminy Płoskinia z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

2021r. poz. 2827 z dn. 15.07.2021r.
UCHWAŁA NR XXII/186/2021 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 29 czerwca 2021 r w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021r.poz. 2588 z dn. 02.07.2021
UCHWAŁA NR XXI/177/2021 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021r.poz. 2185 z dn. 04.06.2021
UCHWAŁA NR XX/174/2021 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoskinia

- rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.209.2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XX/174/2021 Rady Gminy Płoskinia z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoskinia


2021r.poz. 2178 z dn. 04.06.2021
UCHWAŁA NR XX/175/2021 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoskinia w 2021 roku” 2021 r. poz. 1909 z dn. 14.05.2021
UCHWAŁA NR XIX/164/2021 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 12 lutego 2021 r.

w sprawie  nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Płoskinia 

- rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.95.2021 Wojewoda Warmińsko - Mazurski z dnia 22 marca 2021 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XIX/164/2021 Rady Gminy Płoskinia z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Płoskinia

2021 r. poz. 1089 z dn. 24.03.2021
UCHWAŁA NR XIX/160/2021 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i zwolnienia w części opłaty 2021 r. poz. 727 z dn. 18.02.2021
UCHWAŁA NR XIX/158/2021 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021 r. poz. 726 z dn. 18.02.2021

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2021-02-18 10:43:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2022-02-16 11:34:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki