Sprawozdania finansowe, budżetowe i opinie RIO za 2021 rok

ZARZĄDZENIA WÓJTA

ZARZĄDZENIE NR 15/2022 WÓJTA GMINY PŁOSKINIA z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2021 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 97/2021 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 21 października 2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartał 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR 67/2021 WÓJTA GMINY PŁOSKINIA z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy za II kwartał 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 44/2021 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 10 maja 2021r. w sprawie przekazania Radzie Gminy sprawozdania finansowego za rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 39/2021 WÓJTA GMINY PŁOSKINIA z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy za I kwartał 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 30/2021 WÓJTA GMINY PŁOSKINIA z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Płoskinia za 2020 rok.

 

UCHWAŁY RIO

Uchwała  RIO w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2022r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Płoskinia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Płoskinia za 2021r.

Uchwała RIO w Olsztynie z dnia 13.04.2021r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Płoskinia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Płoskinia za rok 2020

Uchwała RIO w Olsztynie z dnia 10.03.2021 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 1 076 000,00 zł przez  Gminę Płoskinia

Uchwała RIO w Olsztynie z dnia  21.01.2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Płoskinia na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego WPF na lata 2021-2031 oraz uchwały budżetowej na rok 2021

Uchwała RIO w Olsztynie z dnia 09.04.2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Płoskinia na 2021 rok

Uchwała RIO w Olsztynie z dnia 10.12.2020r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Płoskinia projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficyt budżetu przedstawionego w tym projekcie

 

 

SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE I INFORMACJE

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021r.

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2021r.

Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2021r.

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2021r.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2021-02-18 10:13:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2022-08-03 11:02:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki