Poświadczanie własnoręczności podpisu przez Wójta

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

dotycząca poświadczania własnoręczności podpisu przez Wójta

 

Jak wynika z zasad określonych w ustawie z dn. 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodnie z art. 96, może dokonać tylko notariusz. Wyjątek stanowią niektóre czynności określone w przepisach szczególnych wydanych na podstawie art. 101 ww. ustawy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczania własnoręczności podpisu są upoważnieni wójt, burmistrz, prezydent miasta:

- na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,

- na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie.

Wówczas poświadczenie własnoręczności podpisu sporządzone na podstawie tego rozporządzenia wywołuje takie same skutki, jak gdyby poświadczenia dokonywał notariusz.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1192 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. nr 27, poz. 185).
Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2020-10-20 11:42:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2020-11-06 11:13:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki