Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 420 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki