2020 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

WYBORY - I TURA 28 czerwiec 2020r.

1. POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski - KALENDARZ WYBORCZY

2. Wizualizacja wyborów na stronach PKW.

3. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020

4. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

5. INFORMACJA o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

6. INFORMACJA o pełnionym dyżurze przez Urzędnika Wyborczego

7. INFORMACJA o przyjmowaniu zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca  2020r.

8. Informacja Wójta Gminy Płoskinia - wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych

9. Obwieszczenie Wójta Gminy Płoskinia z dnia 10 czerwca 2020r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

9INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 12 czerwca 2020 r. o dodatkowym terminie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - termin dodatkowy do 15 czerwca 2020r. do godziny 9,30  losowanie odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Płoskinia.(Sala USC)

10. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

11. POSTANOWIENIA Komisarza Wyborczego w Elblągu w sprawie powołania ObKW w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

     załącznik; składy Obwodowych Komisji Wyborczych - Gmina Płoskinia

12. Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020r. (czwartek) o godzinie 10,00 w Bibliotece Publicznej Gminy Płoskinia, Płoskinia 2, 14-526 Płoskinia - Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Elblągu w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń ObKW w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

13. Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych

14. INFORMACJA o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

15. INFORMACJA Obwodowych Komisji Wyborczych o terminie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania w związku z przeprowadzeniem wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

16. Zawiadomienie o udostępnieniu spisu wyborców

17. "GŁOSUJ BEZPIECZNIE" - zasady postępowania w lokalu wyborczym

18  PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. W OBWODACH:

 

WYBORY - II TURA GŁOSOWANIE PONOWNE - 12 LIPCA 2020r.
 

1. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach w ponownym głosowaniu na Prezydenta RP w dniu 12 lipca 2020 r.

2. PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  - WYBORY PONOWNE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYBORY ZAPLANOWANE NA 10 MAJA 2020 ROKU

1. POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski

2. Kalendarz Wyborczy w wyborach Prezydenta RP 2020

3. Wizualizacja wyborów na stronach PKW.

4. INFORMACJA o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

5. INFORMACJA o pełnionym dyżurze przez Urzędnika Wyborczego

6. INFORMACJA o sposobie przyjmowania zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych przez Urząd Gminy w Płoskinia w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r

7. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Płoskinia z dnia 10 kwietnia 2020 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

8. Informacja Wójta Gminy Płoskinia - wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych

9.  INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 15 kwietnia 2020 r. o dodatkowym terminie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - termin dodatkowy do 17 kwietnia 2020r. do godziny 13,00  losowanie odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 13:30 w siedzibie Urzędu Gminy Płoskinia.(w godzinach pracy Urzędu Gminy)

10. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na 10 maja 2020 r.

11. Uchwała nr 129/2020 PKW z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2020-02-06 08:43:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2020-07-13 15:19:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki