☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Płoskini

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2020

Uchwała Nr .. Rady Gminy Płoskinia z dnia.. Tytuł uchwały – w sprawie Ogłoszenie uchwały w Dz. Urzęd. Wojew.  Warm. – Mazur.
UCHWAŁA NR XVII/146/2020 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 2020 r. poz. 5278 z dn. 28.12.2020
UCHWAŁA NR XVII/144/2020 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020 r. poz. 5134 z dn. 15.12.2020
UCHWAŁA NR XVI/142/2020 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płoskinia

- rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego stwierdzające nieważność w części uchwały

2020 r. poz. 4958 z dn. 08.12.2020
UCHWAŁA NR XVI/137/2020 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2020 r. poz. 4437 z dn. 05.11.2020
UCHWAŁA NR XVI/136/2020 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2021 rok 2020 r. poz. 4436 z dn. 05.11.2020
UCHWAŁA NR XVI/135/2020 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020 r. poz. 4435 z dn. 05.11.2020
UCHWAŁA NR XV/132/2020 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020 r. poz. 3845 z dn. 23.09.2020
UCHWAŁA NR XIV/122/2020 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020 r. poz. 3490 z dn. 21.08.2020
UCHWAŁA NR XIV/129/2020 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr X/88/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płoskinia 2020 r. poz. 3485 z dn. 20.08.2020
UCHWAŁA NR XIV/127/2020 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/119/2012 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Płoskinia, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2020 r. poz. 3484 z dn. 20.08.2020
UCHWAŁA NR XIV/126/2020 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Płoskinia w roku szkolnym 2020/2021 2020 r. poz. 3483 z dn. 20.08.2020
UCHWAŁA NR XIV/125/2020 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 2020 r. poz. 3482 z dn. 20.08.2020
UCHWAŁA NR XIV/128/2020 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr X/87/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części opłaty 2020 r. poz. 3456 z dn. 18.08.2020
UCHWAŁA NR XIII/117/2020 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020 r. poz. 2832 z dn. 26.06.2020
UCHWAŁA NR XII/109/2020 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 13 marca 2020.

w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoskinia w 2020 roku”

- rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego stwierdzające nieważność w części uchwały

2020 r. poz. 1873 z dn. 22.04.2020
UCHWAŁA NR XII/107/2020 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 13 marca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2020 r. poz. 1424 z dn. 18.03.2020
UCHWAŁA NR XII/104/2020 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 13 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020 r. poz. 1423 z dn. 18.03.2020
UCHWAŁA NR XI/99/2020 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 21 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2020 r. poz. 1101 z dn. 26.02.2020
UCHWAŁA NR XI/96/2020 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020 r. poz. 1086 z dn. 26.02.2020

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2020-01-22 14:41:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2020-12-28 20:50:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 388755