Przebudowa Szkoły Podstawowej w Chruścielu

Zamówienie z wolnej ręki; "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Płoskinia"

1) Zaproszenie do składania ofert

2) Zmiana treści zapytania ofertowego

3) Zmiana treści zapytania ofertowego II 

4) Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (  poprawiona wersja z dn. 08.03.2022 r.)

5) Ogłoszenie o wyborze oferty 

Zamówienie z wolnej ręki; "Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Płoskinia w latach 2022-2027"

1) Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

2) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zamówienie z wolnej ręki na „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Chruścielu”

1) Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

2) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

Zamówienie z wolnej ręki Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 423 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 423 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

1) Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

2) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2018-07-26 10:21:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Korneluk Łukasz
(2022-03-18 15:16:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki