Rok 2018

Uchwała Nr .. Rady Gminy Płoskinia z dnia... Tytuł uchwały – w sprawie

Ogłoszenie uchwały w Dz. Urzęd. Wojew.  Warm. – Mazur.

Uchwał nr II/26/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20.12.2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoskinia na 2019 rok 2019, poz. 534 z dn. 22.01.2019
Uchwał nr II/13/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20.12.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2019, poz. 533 z dn. 22.01.2019
Uchwał nr II/21/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20.12.2018 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych, zasiłku celowego na żywność dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 2019,poz. 111 z dn. 04.01.2019
Uchwał nr II/20/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20.12.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 2019,poz. 110 z dn. 04.01.2019
Uchwał nr XLV/308/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 28.09.2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Płoskinia 2018,poz. 4430 z dn. 19.10.2018
Uchwał nr XLVI/310/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 12.10.2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2018,poz. 4378 z dn. 16.10.2018
Uchwał nr XLVI/309/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 12.10.2018 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok 2018,poz. 4377 z dn. 16.10.2018
Uchwał nr XLV/305/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 28.09.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018,poz. 4309 z dn. 12.10.2018
Uchwał nr XLIV/301/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 23.08.2018

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Płoskinia

- unieważnienie części uchwały

2018,poz. 4063 z dn. 27.09.2018
Uchwał nr XLIV/303/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 23.08.2018

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Płoskinia

- unieważnienie części uchwały

2018,poz. 3938 z dn. 24.09.2018
Uchwał nr XLIV/302/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 23.08.2018 w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 2018,poz. 3995 z dn. 19.09.2018
Uchwał nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 23.08.2018 w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płoskini w roku szkolnym 2018/2019 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 2018,poz. 3932 z dn. 14.09.2018
Uchwał nr XLIV/297/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 23.08.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018,poz. 3815 z dn. 05.09.2018
Uchwał nr XLII/290/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 29.06.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018,poz. 3116 z dn. 06.07.2018
Uchwał nr XLI/285/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 11.05.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018,poz. 2756 z dn. 19.06.2018
Uchwał nr XL/281/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 11.05.2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego 2018,poz. 2630 z dn. 07.06.2018
Uchwał nr XL/283/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 11.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2018,poz. 2397 z dn. 17.05.2018
Uchwał nr XL/278/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 11.05.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018,poz. 2396 z dn. 17.05.2018
Uchwał nr XXXVIII/274/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 28.03.2018 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoskinia w 2018 roku” 2018,poz. 2007 z dn. 07.05.2018
Uchwał nr XXXVIII/271/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 28.03.2018 w sprawie podziału Gminy Płoskinia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018,poz. 2006 z dn. 07.05.2018
Uchwał nr XXXVIII/270/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 28.03.2018 w sprawie podziału Gminy Płoskinia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018,poz. 2005 z dn. 07.05.2018
Uchwał nr XXXIX/272/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 11.04.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Płoskini 2018,poz. 1817 z dn. 17.04.2018
Uchwał nr XXXVIII/268/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 28.03.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018,poz. 1597 z dn. 06.04.2018
Uchwał nr XXXVII/264/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 16.02.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018,poz. 934 z dn. 23.02.2018
Uchwał  nr XXXVII/263/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 16.02.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżet gminy na 2018 rok 2018,poz. 933 z dn. 23.02.2018
Uchwał  nr XXXIV/253/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 11.01.2018

w sprawie utworzenia i nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Płoskini

- rozstrzygnięci nadzorcze

2018,poz. 841 z dn. 14.02.2018
Uchwał  nr XXXIII/252/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 29.12.2017 w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018, poz. 307 z dn.   15.01.2018
Uchwał  nr XXXV/256/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 26.01.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018, poz. 679 z dn.   06.02.2018

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2018-01-15 15:27:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2019-01-22 20:28:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki