Wydanie decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydanie decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wymagane dokumenty :
1)  Wniosek - Druk do pobrania
2) 2 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500,lub 1:1000 dla inwestycji liniowej 1:2000  /na jednym egz. granice terenu objętego wnioskiem oraz planowany sposób zagospodarowania terenu/ .

Opłaty :
Opłata skarbowa:

1)  107 zł - za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2) 17 zł - za dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu  Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy ;
1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
2. Decyzja – ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Elblągu  ul. Kosynierów Gdyńskich za pośrednictwem Wójta Gminy Płoskinia  w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :
Referat Inwestycji - Kierownik
pok. 3

tel. 556208603
Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz.1073)
Wytworzył:
(2017-11-29)
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2017-11-29 11:31:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2017-11-30 08:54:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki