Stypendia szkolne

Ogłoszenie - stypendia socjalne

 

Wójt Gminy Płoskinia  informuje, że od 1 września 2023 r.  do 15 września 2023r.  będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

 

Informacje oraz wnioski o stypendium można  otrzymać w  Urzędzie Gminy w Płoskinia pokój Nr 11,

tel. 55620 8600 od poniedziałku do piątku  w godz. od 7:30 do 15:30

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 903 ze zm.). 

Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szklonego - do pobrania

Wytworzył:
Zbigniew Kowalski - Wójt Gminy
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2017-08-31 08:46:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2023-08-28 11:32:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki