Wykonanie zaplecza socjalnego wraz z kotłownią olejową w budynku OSP w Płoskini

Wójt Gminy Płoskinia zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia "Wykonanie zaplecza socjalnego wraz z kotłownią olejową w budynku OSP w Płoskini"

Do pobrania;

1. Zaproszenie

2. Informacja o przedmiocie zamówienia

3. Formularz oferty

4. Wykaz robót budowlanych

5. Projekt umowy

6. Przedmiar

7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Wytworzył:
Zbigniew Kowalski - Wójt Gminy
(2017-08-18)
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2017-08-18 11:18:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2017-08-28 15:16:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki