Rok 2017

Uchwała Nr .. Rady Gminy Płoskinia z dnia... Tytuł uchwały – w sprawie

Ogłoszenie uchwały w Dz. Urzęd. Wojew.  Warm. – Mazur.

Uchwał  nr XXXIII/252/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 29.12.2017 w sprawie uchwalenia budżet gminy na 2018 rok 2018, poz. 307 z dn.   15.01.2018
Uchwał  nr XXXIII/248/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 29.12.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2018, poz. 306 z dn.    15.01.2018
Uchwał  nr XXXI/239/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 14.11.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017, poz. 4685 z dn.    24.11.2017
Uchwał  nr XXX/229/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 18.10.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017, poz. 4684 z dn.    24.11.2017
OBWIESZCZENIE
RADY GMINY PŁOSKINIA
z dnia 14.11. 2017
 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkasa 

2017, poz. 4603 z dn.    20.11.2017
Uchwał  nr XXX/237/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 18.10.2017
 
2017, poz. 4516 z dn.    14.11.2017
Uchwał  nr XXX/236/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 18.10.2017

w sprawie podziału Gminy Płoskinia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2017, poz. 4515 z dn.    14.11.2017

OBWIESZCZENIE
RADY GMINY PŁOSKINIA
z dnia 18.10. 2017

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoskinia 2017, poz. 4236 z dn.    06.11.2017
Uchwał  nr XXX/230/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 18.10.2017 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok 2017, poz. 4164 z dn.    26.10.2017
Uchwał  nr XXIX/227/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 8 września 2017 w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płoskini w roku szkolnym 2017/2018 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 2017, poz. 3697 z dn.    20.09.2017
Uchwał  nr XXIX/225/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 8 września 2017 w sprawie zmiany Statutu Gminy Płoskinia 2017, poz. 3696 z dn.    20.09.2017
Uchwał  nr XXIX/221/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 8 września 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017, poz. 3643 z dn.    14.09.2017
Uchwał  nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 21 lipca 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017, poz. 3354 z dn. 08.08.2017
Uchwał  nr XXVII/217/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 29 czerwiec 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017, poz. 2951 z dn. 05.07.2017
Uchwał  nr XXVI/212/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 24 maja 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017, poz. 2490 z dn. 29.05.2017
Uchwał  nr XXVI/209/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 24 maja 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017, poz. 2489 z dn. 29.05.2017
Uchwał  nr XXV/207/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 27 kwietnia 2017

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne i nauczyciela wspomagającego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

- rozstrzygnięcie nadzorcze

2017, poz. 2424 z dn. 22.05.2017
Uchwał  nr XXV/208/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/186/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 10 lutego 2017 rok w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoskinia 2017, poz. 2320 z dn. 11.05.2017
Uchwał  nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 22 marca 2017 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/186/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 10 lutego 2017 rok w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoskinia 2017, poz. 2319 z dn. 11.05.2017
Uchwał  nr XXIII/186/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 10 lutego 2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoskinia 2017, poz. 2318 z dn. 11.05.2017
Uchwał  nr XXV/203/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017, poz. 2218 z dn. 08.05.2017
Uchwał  nr XXIV/193/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 22 marca 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017, poz. 1970 z dn. 25.04.2017
Uchwał  nr XXIV/200/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 22 marca 2017 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Płoskinia oraz warunki i zasady korzystania z przystanków 2017, poz. 1871 z dn. 20.04.2017
Uchwał  nr XXIV/195/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 22 marca 2017 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoskinia 2017, poz. 1724 z dn. 12.04.2017
Uchwał  nr XXIV/194/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 22 marca 2017 w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Płoskinia oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2017, poz. 1723 z dn. 12.04.2017

Uchwał  nr XXIV/192/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 22 marca 2017r.

w sprawie zmian w budżecie 2017r., poz. 1525 z dn. 04.05.2017r.
Uchwał  nr XIII/187/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 10 lutego 2017r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości

 

2017r.,poz. 786 z dn. 16.02.2017r.
Uchwał  nr XXIII/181/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie 2017r.,poz. 785 z dn. 16.02.2017r
Uchwał  nr XXIII/181/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 10 lutego 2017r.

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Płoskinia na lata 2017- 2021”

2017r.,poz. 889 z dn. 22.02.2017r
     

 

Wytworzył:
(2017-02-17)
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2017-02-17 07:49:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2018-01-15 15:25:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki