Rok 2011

Lp.

Uchwała Nr Rady Gminy Płoskinia z dnia

 

Tytuł uchwały – w sprawie

Ogłoszenie uchwały w Dz. Urzęd. Wojew.  Warm. – Mazurskiego

Uwagi

1

Uchwała nr XIV/77/2011 Rada Gminy Płoskinia z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoskinia na 2012r.

2012r. poz.1218 z dn. 05.04.2012r.

 

2

Uchwała nr XIV/74/2011 Rada Gminy Płoskinia z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Płoskinia na rok 2012

2012r. poz. 549 z dn. 02.02.2012r.

 

3

Uchwała nr XIII/65/2011 Rada Gminy Płoskinia z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Płoskinia na rok 2012

2012r. poz. 220 z dn. 19.01.2012r.

 

4

Uchwała nr XIII/69/2011 Rada Gminy Płoskinia z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy  Płoskinia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

2012r. poz. 1 z dn. 04.01.2012r.

 

5

Uchwała nr XIII/66/2011 Rada Gminy Płoskinia z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

2012r. poz. 4 z dn. 04.01.2012r.

 

6

Uchwała nr XIII/64/2011 Rada Gminy Płoskinia z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na terenie gminy Płoskinia w 2012 r.

2012r. poz. 3 z dn. 04.01.2012r.

 

7

Uchwała nr V/19/2011 Rada Gminy w Płoskini z dnia 25 lutego 2011 r.

w sprawie; zmiany uchwały Nr XIX/129/2008 Rady Gminy Płoskinia z dnia 8 grudnia 2008roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

2011r. Nr 38, poz. 663 z dn. 04.04.2011r.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Lisowski Paweł
(2016-03-14 13:24:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Lisowski Paweł
(2016-03-14 13:24:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki