Rok 2012

Lp.

Uchwała Nr

Rady Gminy Płoskinia z dnia

 

Tytuł uchwały – w sprawie

Ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzęd. Wojew.  Warm. – Mazur.

Uwagi

1

Uchwała nr XXV/145/2012 Rada Gminy Płoskinia z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoskinia na 2013 r.

2013r. poz.1400 z dn. 03.04.2013r.

 

2

Uchwała nr XXV/149/2012 Rada Gminy Płoskinia z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2013r. poz. 625 z dn. 07.02.2013r.

 

3

Uchwała nr XXV/148/2012 Rada Gminy Płoskinia z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płoskinia

2013r. poz. 623 z dn. 07.02.2013r.

 

4

Uchwała nr XXV/147/2012 Rada Gminy Płoskinia z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Płoskini

2013r. poz. 563 z dn. 06.02.2013r.

 

5

Uchwała nr XXV/146/2012 Rada Gminy Płoskinia z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

2013r. poz. 622 z dn. 06.02.2013r.

 

6

Uchwała nr XXIV/139/2012 Rada Gminy Płoskinia z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Płoskinia

2013r. poz. 392 z dn. 23.01.2013r.

 

7

Uchwała nr XXIV/140/2012 Rada Gminy Płoskinia z dnia 17 grudnia 2012 r.

 w sprawie podziału Gminy Płoskinia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2013r. poz. 291 z dn. 16.01.2013r.

 

8

Uchwała nr XXIII/126/2012 Rada Gminy Płoskinia z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Płoskinia oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

2013r. poz. 128 z dn. 08.01.2013r.

 

9

Uchwała nr XXIII/133/2012 Rada Gminy Płoskinia z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2012r. poz.3727 z dn. 28.12.2012r.

 

10

Uchwała nr XXIII/132/2012 Rada Gminy Płoskinia z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

2012r. poz.3726 z dn. 28.12.2012r.

 

11

Uchwała nr XXIII/131/2012 Rada Gminy Płoskinia z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Płoskinia w 2013 roku

2012r. poz.3725 z dn. 28.12.2012r.

 

12

Uchwała nr XXII/120/2012 Rada Gminy Płoskinia z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Płoskinia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

2012r. poz.3353 z dn. 10.12.2012r.

 

13

Uchwała nr XXII/119/2012 Rada Gminy Płoskinia z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Płoskinia, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

2012r. poz.3352 z dn. 10.12.2012r.

 

14

Uchwała nr XVI/91/2012 Rada Gminy Płoskinia z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płoskinia

2012r. poz.1281z dn. 16.04.2012r.

 

15

Uchwała nr XVI/96/2012 Rada Gminy Płoskinia z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

2012r. poz.1169 z dn. 30.03.2012r.

 

16

Uchwała nr XVI/92/2012 Rada Gminy Płoskinia z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Płoskinia

2012r. poz.1168 z dn. 30.03.2012r.

 

17

Uchwała nr XVI/89/2012 Rada Gminy Płoskinia z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

2012r. poz.1135 z dn. 28.03.2012r.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Lisowski Paweł
(2016-03-14 13:23:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Lisowski Paweł
(2016-03-14 13:23:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki