Rok 2013

Lp.

Uchwała Nr Rady Gminy Płoskinia z dnia

 

Tytuł uchwały – w sprawie

Ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowym Wojew.  Warm. – Mazurskiego

Uwagi

1

Uchwała nr XXXII/201/2013 Rada Gminy Płoskinia z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płoskinia na 2014 r.

2014r. poz. 475 z dn. 06.02.2014r.

 

2

Uchwała nr XXXI/195/2013 Rada Gminy Płoskinia z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

 

2014r. poz. 408 z dn. 31.01.2014r.

 

3

Uchwała nr XXXI/194/2013 Rada Gminy Płoskinia z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

2014r. poz. 407z dn. 31.01.2014r.

 

4

Uchwała nr XXXI/193/2013 Rada Gminy Płoskinia z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Płoskinia

2013r. poz.3780 z dn.31.12.2013r.

 

5

Uchwała nr XXXI/191/2013 Rada Gminy Płoskinia z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

2013r. poz.3757 z dn.20.12.2013r.

 

6

Uchwała nr XXXI/186/2013 Rada Gminy Płoskinia z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

2013r. poz.3620 z dn.18.12.2013r.

 

7

Uchwała nr XXXI/185/2013 Rada Gminy Płoskinia z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Płoskinia w 2014 rok

2013r. poz.3619 z dn.18.12.2013r.

 

8

 

Porozumienie Wójt Gminy Płoskinia z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Pieniężno realizacji zadania publicznego jakim jest objęcie mieszkańców, osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Płoskinia opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieniężnie

2013r. poz.2540 z dn.26.08.2013r.

 

9

Uchwała nr XXVIII/172/2013 Rada Gminy Płoskinia z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

2013r. poz.1972 z dn.29.05.2013r.

 

10

Uchwała nr XXVI/155/2013 Rada Gminy Płoskinia z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie chowania zwłok i sprawiania pogrzebu przez Gminę Płoskinia

2013r. poz.1470 z dn.19.04.2013r.

 

11

Uchwała nr XXVI/161/2013 Rada Gminy Płoskinia z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Płoskinia oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

2013r. poz.1365 z dn.28.03.2013r.

 

12

Uchwała nr XXVI/160/2013 Rada Gminy Płoskinia z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych na terenie gminy Płoskinia

2013r. poz.1364 z dn.28.03.2013r.

 

13

Uchwała nr XXVI/159/2013 Rada Gminy Płoskinia z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoskinia

2013r. poz.1363 z dn.28.03.2013r.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Lisowski Paweł
(2016-03-14 13:22:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Lisowski Paweł
(2016-03-14 13:22:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki