Rok 2014

Lp.

Uchwała Nr Rady Gminy Płoskinia z dnia

 

Tytuł uchwały – w sprawie

Ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzęd. Wojew.  Warm. – Mazurskiego

Uwagi

1

Uchwała nr III/22/2014 Rada Gminy Płoskinia z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płoskinia

2015r. poz. 322 z dn. 16.01.2015r.

 

2

Uchwała nr III/18/2014 Rada Gminy Płoskinia z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płoskinia na 2015r.

 

2015r. poz. 284 z dn. 14.01.2015r.

 

3

Uchwała nr III/21/2014 Rada Gminy Płoskinia z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

2015r. poz. 189 z dn.12.01.2015

 

4

Uchwała nr II/12/2014 Rada Gminy Płoskinia z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

2014r. poz.4169 z dn.18.12.2014r.

 

5

Uchwała nr II/11/2014 Rada Gminy Płoskinia z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Płoskinia w 2015 r.

2014r. poz.4168 z dn.18.12.2014r.

 

6

Uchwała nr XLIV/271/2014 Rada Gminy Płoskinia z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

2014r. poz.3693 z dn.13.11.2014r.

 

7

Uchwała nr XLIII/269/2014 Rada Gminy Płoskinia z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

2014r. poz.3638 z dn.12.11.2014r.

 

8

Uchwała nr XLII/264/2014 Rada Gminy Płoskinia z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

2014r. poz.3619 z dn.07.11.2014r.

 

9

Uchwała nr XLII/266/2014 Rada Gminy Płoskinia z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

2014r. poz.3619 z dn.07.11.2014r.

 

10

Uchwała nr XLI/261/2014 Rada Gminy Płoskinia z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

2014r. poz.3618 z dn.07.11.2014r.

 

11

Uchwała nr XL/255/2014 Rada Gminy Płoskinia z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

2014r. poz.361 7z dn.07.11.2014r.

 

12

Uchwała nr XL/257/2014 Rada Gminy Płoskinia z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

2014r. poz.2697 z dn.31.07.2014r.

 

13

Uchwała nr XXXIX/251/2014 Rada Gminy Płoskinia z dnia

 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

2014r. poz.2678 z dn.30.11.2014r.

 

14

Uchwała nr XXXVII/236/2014 Rada Gminy Płoskinia z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

2014r. poz.1984 z dn.21.05.2014r.

 

15

Uchwała nr XXXV/222/2014 Rada Gminy Płoskinia z dnia 13 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

2014r. poz.1261 z dn.20.03.2014r.

 

16

Uchwała nr XXXIV/219/2014 Rada Gminy Płoskinia z dnia 20 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

2014r. poz.979 z dn.26.02.2014r.

 

17

Uchwała nr XXXIII/213/2014 Rada Gminy Płoskinia z dnia 7 lutego 2014 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

2014r. poz.917 z dn.19.02.2014r.

 

18

Uchwała nr XXXIII/212/2014 Rada Gminy Płoskinia z dnia 7 lutego 2014 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

2014r. poz.916 z dn.19.02.2014r.

 

19

Uchwała nr XXXIII/210/2014 Rada Gminy Płoskinia z dnia 7 lutego 2014 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego

2014r.poz.915 z dn. 19.02.2014r.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Lisowski Paweł
(2016-03-14 13:21:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Lisowski Paweł
(2016-03-14 13:22:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki