Rok 2016

Uchwała Nr .. Rady Gminy Płoskinia z dnia... Tytuł uchwały – w sprawie

Ogłoszenie uchwały w Dz. Urzęd. Wojew.  Warm. – Mazur.

Uchwał  nr XII/99/2016 Rady Gminy Płoskinia z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

- unieważnienie części uchwały

 

2016r.,poz. 995 z dn. 02.03.2016r.
Uchwała nr XII/98/2016 Rady Gminy Płoskinia z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016r.,poz. 995 z dn. 02.03.2016r.

  Uchwała nr XII/108//2016 Rady Gminy  Płoskinia z dnia 26 lutego 2016r.

 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Płoskinię, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

2016r.,poz. 1403 z dn. 25.03.2016r

  Uchwała nr XIII/110/2016 Rady Gminy  Płoskinia z dnia  30 marca 2016r w sprawie zmian w budżecie gminy na      2016 rok 2016r.,poz. 1594 z dn.06.04.2016r
Uchwała nr XIII/114/2016 Rady Gminy  Płoskinia z dnia      30 marca 2016r w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Płoskinia 2016r.,poz. 1816  dn. 22.04.2016r.
Uchwała nr XIV/117/2016 Rady Gminy  Płoskinia z dnia  22 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na             2016 rok 2016r.,poz. 1849  dn. 26.04.2016r.
Uchwała nr XIV/119/2016 Rady Gminy  Płoskinia z dnia  22 kwietnia 2016r.

w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini

- unieważnienie części uchwały

2016r.,poz. 2202  dn. 20.05.2016r.
Uchwała nr XV/124/2016 Rady Gminy Płoskinia
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na             2016 rok 2016r., poz. 2897
 dn. 13.07.2016r
Uchwała nr XV/126/2016 Rady Gminy Płoskinia
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

2016r., poz. 2720
 dn. 05.07.2016r.

UCHWAŁA NR XV/127/2016 RADY GMINY PŁOSKINIA
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

- unieważnienie części uchwały

2016r., poz. 2721
 dn. 05.07.2016r.
Uchwała nr XV/129/2016 Rady Gminy Płoskinia
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płoskinia 2016r., poz. 2808
 dn. 08.07.2016r.
Uchwała nr XV/130/2016 Rady Gminy Płoskinia
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Płoskini 2016r., poz. 2809
 dn. 08.07.2016r.
Uchwała nr XV/128/2016 Rady Gminy Płoskinia
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016r., poz. 2860
 dn. 12.07.2016r.
Uchwała nr XV/134/2016 Rady Gminy Płoskinia
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych

- unieważnienie części uchwały
2016r., poz.3212 dn.28.07.2016r.
Uchwała nr XV/136/2016 Rady Gminy Płoskinia
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2016r., poz.3268 dn.04.08.2016r.
Uchwała nr XVI/139/2016 Rady Gminy Płoskinia
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na             2016 rok 2016., poz.3509 dn.05.09.2016r.
Uchwała nr XVII/141/2016 Rady Gminy Płoskinia
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na             2016 rok 2016r., poz.3510 dn.05.09.2016r.
Uchwała nr XVII/142/2016 Rady Gminy Płoskinia
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

o uchyleniu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

2016r., poz.3511 dn.05.09.2016r.
Uchwała nr XVIII/147/2016 Rady Gminy Płoskinia
z dnia 15 września 2016 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej 2016r., poz. 3707   z dn. 22.09.2016r.
Uchwała nr XIX/149/2016 Rady Gminy Płoskinia
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na          2016 rok 2016r., poz. 3929   z dn. 11.10.2016r
Uchwała nr XIX/150/2016 Rady Gminy Płoskinia
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016r., poz. 3968   z dn. 13.10.2016

Uchwała nr XX/157/2016 Rady Gminy Płoskinia z dn 28 października  2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016r., poz. 4372   z dn. 10.11.2016
Uchwała nr XX/158/2016 Rady Gminy Płoskinia z dn 28 października  2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 2016r., poz. 4373   z dn. 10.11.2016
Uchwała nr XX/159/2016 Rady Gminy Płoskinia z dn 28 października  2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2016r., poz. 4374   z dn. 10.11.2016
Uchwała nr XX/160/2016 Rady Gminy Płoskinia z dn 28 października  2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej 2016r., poz. 4375   z dn. 10.11.2016
Uchwała nr XX/161/2016 Rady Gminy Płoskinia z dn 28 października  2016r. w sprawie opłaty targowej 2016r., poz. 4376   z dn. 10.11.2016
Uchwała nr XX/162/2016 Rady Gminy Płoskinia z dn 28 października  2016r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości

- unieważnienie części uchwały

2016r., poz. 4377   z dn. 10.11.2016
Uchwała nr XXI/166/2016 Rady Gminy Płoskinia z dn 21 listopada  2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016r., poz. 4669 z dn. 24.11.2016
Uchwała nr XXI/173/2016 Rady Gminy Płoskinia z dn 21 grudnia 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016r., poz. 5407 z dn. 29.12.2016
Uchwała nr XXII/166/2016 Rady Gminy Płoskinia z dn 21 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoskinia na 2017 rok 2016r., poz. 5408 z dn. 29.12.2016

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Lisowski Paweł
(2016-03-14 13:19:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2017-02-15 07:50:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki