Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2023/2024

 

Nabór do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoskinia na rok szkolny 2023/2024


Kryteria rekrutacji

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1082 z późn.zm.).

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale Nr XXIV/194/2017 Rady Gminy Płoskinia w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Płoskinia oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

Terminy rekrutacji określa;

ZARZĄDZENIE Nr 10/2023 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoskinia

 


Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do szkół i przedszkoli można uzyskać w sekretariatach szkół - Szkoła Podstawowa w Płoskini oraz Szkoła Podstawowa w Chruścielu.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2016-02-17 09:36:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2023-01-24 13:47:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki