Lokalna Grupa Działania-Wysoczyzna Elbląska

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Wysoczyzna Elbląska

 

Przystąpienie Gminy - Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy Płoskinia z dnia 25 czerwiec 2015r. w sprawie przystąpienia Gminy Płoskinia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania-Wysoczyzna Elbląska

 

Lokalna Grupa Działań - główna ideą partnerstwa jest integrowanie różnych inicjatyw organizacji pozarządowych, samorządów i firm prywatnych na rzecz rozwoju Warmii, tworzenie lokalnych inicjatyw w dziedzinie gospodarki rolnej, kultury, edukacji, rozwoju turystyki i przeciwdziałania wysokiemu bezrobociu mieszkańców na tym obszarze. Najważniejszym dokumentem Fundacji jest Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) . Dokument ten wytycza cele  wpływające na rozwój obszarów wiejskich.

Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2016-02-12 09:18:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2022-02-07 11:28:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki