Lokalna Grupa Działań Partnerstwo dla Warmii

Lokalna Grupa Działań Partnerstwo dla Warmii – fundacja. Proces budowy partnerstwa rozpoczął się w 2004 r.

 

Przystąpienie Gminy - Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XXXIV/133/06 z dnia 28.04.2006r. w sprawie przystąpienia Gminy Płoskinia do fundacji.

 

Lokalna Grupa Działań - główna ideą partnerstwa jest integrowanie różnych inicjatyw organizacji pozarządowych, samorządów i firm prywatnych na rzecz rozwoju Warmii, tworzenie lokalnych inicjatyw w dziedzinie gospodarki rolnej, kultury, edukacji, rozwoju turystyki i przeciwdziałania wysokiemu bezrobociu mieszkańców na tym obszarze. Najważniejszym dokumentem Fundacji jest Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) . Dokument ten wytycza cele  wpływające na rozwój obszarów wiejskich.

Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2016-02-12 09:09:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2022-02-07 11:28:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki