Rejestr Instytucji Kultury

Informacja

o udostępnieni Rejestru Instytucji Kultury

 

Wójt Gminy Płoskinia zgodnie z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury  (Dz. U z 2012r. poz. 189) udostępnia Rejestr instytucji kultury działających na terenie Gminy Płoskinia.

 

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

 

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Płoskinia.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Wójt Gminy Płoskinia prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwrócił się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem urzędowym osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Odpis przesyła się do wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Do pobrania

Rejestr Instytucji kultury

Księga rejestrowa - Biblioteka Publiczna Gminy Płoskinia

Wniosek o odpis z rejestru Instytucji Kultury

Wytworzył:
(2015-09-06)
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2015-09-06 15:27:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2023-05-16 09:41:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki