Udostępnienie danych - rejestry

 

Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistychWymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie danych. Druk do pobrania

Opłaty:
Opłata za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, zbiorze PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych – 30,40 zł (na podst. par.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia, Dz. U. Nr 62 poz. 564 )
Znaki opłaty skarbowej - do nabycia w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy w Płoskini
Opłata za udostępnienie jednostkowych danych wnoszona jest w kasie Urzędu.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie dłużej niż 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego , pok. 7, w godzinach pracy urzędu.
tel. 556208607

 

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się.

Ulgi
Nie przewiduje się.

Podstawa prawna:
Rozdział 8b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 )

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Korneluk Łukasz
(2003-06-23 09:52:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2016-02-11 14:28:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki