Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Wójt Gminy Płoskinia podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z realizacji  Programu współpracy Gminy Płoskinia z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.

Do pobrania:

1) Sprawozdanie

 

 • Wójt Gminy Płoskinia ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2017r (ogłoszenie z dnia 20.03.2017)

Do pobrania;

1) Ogłoszenie

2) Oferta realizacji zadania

3) Sprawozdanie z wykonania  - składane przy rozliczeniu zadania

4) Wzór umowy

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert - 12.04.2017r.

 

 • Wójt Gminy Płoskinia ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej   (ogłoszenie z dnia 20.03.2017)

Do pobrania;

1) Ogłoszenie

2) Formularz zgłoszeniowy

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji

 

 

 

 • Wójt Gminy Płoskinia ogłasza konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Płoskinia na rok 2016r. - ogłoszenie z 24 czerwca 2016r.

Do pobrania:

1) Ogłoszenie

2) Wniosek o dofinansowanie

3) Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu sportu - składane przy rozliczeniu zadania

- ogłoszenie z dnia 08.07.2016r. o zmianie ogłoszenia

-  Zarządzenie w sprawie wyboru

 

 • Wójt Gminy Płoskinia podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z realizacji Wieloletniego programu współpracy Gminy Płoskinia z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.

Do pobrania:

1) Sprawozdanie

 • Wójt Gminy Płoskinia ogłasza konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Płoskinia na rok 2016r.

Do pobrania:

1) Ogłoszenie

2) Wniosek o dofinansowanie

3) Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu sportu - składane przy rozliczeniu zadania

Protokół z dnia 18.04.2016r. w sprawie wyboru projektów na wsparcie realizacji z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Płoskinia w 2016r.

 

 • Wójt Gminy Płoskinia ogłasza konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Płoskinia na rok 2013r.

Do pobrania:

1) Ogłoszenie

2) Wniosek o dofinansowanie

3)Zarządzenie w sprawie wyboru

 • Wójt Gminy Płoskinia ogłasza konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Płoskinia na rok 2014r.

Do pobrania:

1) Ogłoszenie

2) Wniosek o dofinansowanie

3)Zarządzenie w sprawie wyboru

 

 • Wójt Gminy Płoskinia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w 2014r.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Wzór formularza oferty na realizację zadania publicznego

3. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert

 • Wójt Gminy Płoskinia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w 2014r.

1. Ogłoszenie

2. Wzór formularza oferty na realizację zadania publicznego

3. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert

 • Wójt Gminy Płoskinia ogłasza konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Płoskinia na rok 2015r.

Do pobrania:

1) Ogłoszenie

2) Wniosek o dofinansowanie

3)Zarządzenie w sprawie wyboru

 • Wójt Gminy Płoskinia podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z realizacji Wieloletniego programu współpracy Gminy Płoskinia z organizacjami pozarządowymi za rok 2014.

Do pobrania:

1) Sprawozdanie

 • Wójt Gminy Płoskinia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w 2015r.

1. Ogłoszenie

2. Wzór formularza oferty na realizację zadania publicznego

3.  Wójt Gminy Płoskinia ogłasza wynik otwartego konkursu ofert

 

 

Wytworzył:
Zbigniew Kowalski - Wójt Gminy
Udostępnił:
Korneluk Łukasz
(2013-02-19 09:36:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2018-03-29 13:37:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki