Archiwum GOPS

 

 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania "Przeprowadzenie spotkań w ramach POKL 2010".

Do pobrania:

 1. Zaproszenie
 2. Informacja o przedmiocie zamówienia
 3. Formularz ofertowy
 4. Ogłoszenie o wyborze oferty

.

 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania "Zorganizowanie treningów wyjazdowych w ramach POKL 2010" zwiazanego z realizacją kontraktów socjalnych.

Do pobrania:

 1. Zaproszenie
 2. Informacja o przedmiocie zamówienia
 3. Formularz ofertowy
 4. Odpowiedz na pytanie z dn. 29.06.2010r.
 5. Ogłoszenie o wyborze oferty
 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania "Zorganizowanie treningów wyjazdowych dla uczestników PAL w ramach POKL 2010".

Do pobrania:

 1. Zaproszenie
 2. Informacja o przedmiocie zamówienia
 3. Formularz ofertowy
 4. Ogłoszenie o wyborze oferty

.

 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania "Zapewnienie cateringu uczestnikom spotkań realizowanych w ramach POKL 2010" .

Do pobrania:

 1. Zaproszenie
 2. Informacja o przedmiocie zamówienia
 3. Formularz ofertowy
 4. Ogłoszenie o wyborze oferty

.

 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania " Przeprowadzenie szkolenia dla kadry zarzadzajacej projektem POKL" 

Do pobrania:

 1. Zaproszenie
 2. Informacja o przedmiocie zamówienia
 3. Formularz ofertowy
 4. Ogłoszenie o wyborze oferty

.

.

 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania  „Przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz spotkań edukacyjnych i społecznych” w ramach POKL 2007-2013
 • Do pobrania:
 1. Zaproszenie
 2. Informacja o przedmiocie zamówienia
 3. Formularz ofertowy
 4. Odpowiedz na pytanie z dnia 05.08.2011 do zapytania ofertowego
 5. Odpowiedz na pytanie z dnia 09.08.2011 do zapytania ofertowego
 6. Ogłoszenie o wyborze oferty
 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini ogłasza przetarg na "Przygotowanie i dostawę posiłków do szkół"

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Zmiana ogłoszenia
 4. Zawiadomienie o wyborze oferty
 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini ogłasza przetarg nieograniczony na " Przeprowadzenie warsztatów aktywizacji społecznej i edukacyjno - rekreacyjnych wraz z poradnictwem zawodowym dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini" w ramach POKL 7.2.1.

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. SWIZ
 3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 •  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania „Zapewnienie cateringu uczestnikom zajęć realizowanych w ramach projektu Dziś aktywizacja jutro praca”

Do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Informacja
 3. Formularz ofertowy
 4. Ogłoszenie o wyniku postepowania
 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini zaprasza do składania ofert na dostawe materiałów biurowych w ramach projektu Dziś aktywizacja jutro praca”

Do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Informacja
 3. Zestawienie materiałów
 4. Formularz ofertowy

 

 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini zaprasza do składania ofert na wykonywanie zadań animatora lokalnego w ramach projektu Dziś aktywizacja jutro praca”
 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Informacja
 3. Formularz ofertowy
 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini ogłasza przetarg nieograniczony na "Przeprowadzenie kursów zawodowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini" w ramach projektu "Dziś aktywizacja jutro praca" POKL 7.2.1    

Do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Ogłoszenie o wyborze oferty

 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini zaprasza do składania ofert na organizację kursów zawodowych i spotkań dla podopicznych w ramach projektu "Zaradność i samodzielność wynkiem aktywnej integracji 

 

Do pobrania:

- ogloszenie

- SWIZ

- pytania i odpowiedzi 04.07.2012

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini zaprasza do skladania ofert na "Usługę w zakresie transportu osób" w ramach projektu "Dziś aktywizacja jutro praca" POKL 7.2.1

Do pobrania:

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Opis zamówienia

3. Formularz ofertowy

4. Ogłoszenie o wyborze oferty

 

 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na "Przygotowanie i dostawę paczek żywnościowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini"

Do pobrania:

1) Zaproszenie

2) Opis zamówienia

3) Specyfikacja

4) Oferta cenowa

 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini ogłasza przetarg na "Przygotowanie i dostawę posiłków do szkół"

1) Ogłoszenie

2) SWIZ

3) Unieważnienie

Wytworzył:
Udostępnił:
Korneluk Łukasz
(2012-12-13 10:54:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Korneluk Łukasz
(2012-12-13 11:00:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki