Dane adresowe urzędu

 

ZBIÓRKA GABARYTÓW I ELEKTROŚMIECI

Na terenie Gminy Płoskinia przeprowadzona zostanie mobilna zbiórka zużytego sprzętu RTV, AGD, odpadów wielkogabarytowych ( m.in. meble, stoły, łóżka, dywany itp.) oraz zużytych opon od samochodów osobowych ( w ciągu roku można oddać 4 sztuki opon na jedno gospodarstwo domowe) zgodnie z podanym niżej harmonogramem:

Sektor I: Lubnowo, Tolkowiec, Demity, Jarzębiec, Wysoka Braniewska, Strubno, Podlechy w dniu 19.06.2024 r.

Sektor II: Giedyle, Łojewo, Robuzy, Długobór, Łozy, Stygajny w dniu 21.06.2024 r.

Sektor III: Pierzchały, Chruściel, Piórkowo, Zaporowo, Pierławki, Trąbki w dniu 24.06.2024 r.

Sektor IV: Dąbrowa, Bliżewo, Płoskinia, Płoskinia Kolonia, Pielgrzymowo, Czosnowo, Szalmia w dniu 25.06.2024 r.

Nie będą odbierane odpady budowlane oraz odpady pochodzące z remontów domów mieszkalnych

Osoby zainteresowane oddaniem wyżej wymienionych odpadów prosimy o kontakt pod numerem telefonu 55 620 86 02, email: gok@ploskinia.eu bądź osobiście w Urzędzie Gminy pokój nr 13

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY W PŁOSKINI

PŁOSKINIA 8

14-526 PŁOSKINIA

tel. 55 620 86 00

 ADRES e-mail; sekretariat@ploskinia.eu

ePUAP: epuap.gov.pl

Adres skrzynki do doręczeń: /bbnqn51836/skrytka

NIP: 582-000-49-33

REGON: 000546006

 

 

GMINA PŁOSKINIA

NIP 582-162-37-10

REGON: 170748034

 

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać

w kasie urzędu  do godziny 13.00

lub na konto

Urzędu Gminy w Płoskini:

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy

Oddział Braniewo Filia Płoskinia 

Nr: 42831300090050829020000010

Numer konta na wpłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych; 79 8313 0009 0050 8290 2000 0120

 

 

Wykaz numerów telefonów

STANOWISKO NUMER TELEFONU NUMER POKOJU
Wójt 55 620 8600 12
Sekretariat 55 620 8600 11
Fax 55 620 8602 11
Skarbnik Gminy 55 620 8604 9
Księgowość: płace i rozliczenie podatków 55 620 8611 4
Księgowość: wydatki i dochody budżetowe 55 620 8611 4
Kierownik Referatu Inwestycji 55 620 8605 6
Działalność gospodarcza, bezrobocie, promocja, turystyka, sport 55 620 8605 6
Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne 55 620 8605 6
Rolnictwo i środowisko 55 620 8603 5
Wodociągi i kanalizacja  (zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych, wywozu nieczystości -  dodatkowy numer tel. 509 182 634) 55 620 8603 5
Zarządzanie środkami trwałymi i gospodarka odpadami 55 620 8602 13
Dochody i windykacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej 55 620 8602 13
Księgowość: wymiar podatku i opłat 55 620 8606 1
Księgowość: dochody budżetowe, windykacja 55 620 8606 1
Ewidencja ludności, dowody osobiste 55 620 8607 7
Urząd Stanu Cywilnego 55 620 8607 8
Sekretarz Gminy 55 620 8608 10
Kasa 55 620 8609 2
Księgowość szkół 55 620 8610 3

 

            

 ,,EKOPRACOWNIA”

dofinasowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  oraz   Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 50 000 zł

 

 

  INFORMACJA 

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku powyższym zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Płoskinia o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy.

W przypadku niezłożenia informacji Urząd Gminy będzie zobowiązany samodzielnie  pozyskać dane w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków (pozyskanie danych będzie maiło formę kontroli na Państwa posesji).

Obowiązek zgłoszenia przedmiotowej informacji właściciel/ współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Druk zgłoszenia jest do pobrania:

- w Urzędzie Gminy w Płoskini – pokój nr 6

- u Sołtysów wsi

      - na stronie internetowej - pobierz  

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do:

       - Urzędu Gminy w Płoskini – sekretariat lub pokój nr 6

       - pocztą na adres: Urząd Gminy w Płoskini,  Płoskinia 8, 14-506 Płoskinia

       - Elektroniczna Skrzynka Podawcza:  epuap.gov.pl   Sprawa: Pismo ogólne podpisane   profilem zaufany.

  

 

INFORMACJA - dyżur dzielnicowego

Wójt Gminy Płoskinia informuje, iż w każdy wtorek w godz. od 10,00 do 12,00

w Zamiejscowym Punkcie Przyjęć w Płoskini mieszczącym się w Ośrodku Zdrowia w Płoskini będzie dyżurował dzielnicowy

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Testowy Test
(2003-05-27 14:47:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2024-06-14 14:37:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki