NazwaTypDataOperacja
Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów dotyczących wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Budowie fermy indyków na działce nr 148 i 149 w miejscowości Chruściel, obręb Chruścielel. menu2018-03-22MODYFIKACJA
Ogłoszenie Urzędowe w sprawie bezpłatnego odbioru i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych w roku 2018 r. el. menu2018-03-22MODYFIKACJA
Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedeznia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Budowie fermy indyków na działce nr 7/41 w miejscoowści Jarzębiec, gmina Płoskinia"el. menu2018-03-22MODYFIKACJA
Ogłoszenie Urzędowe w sprawie bezpłatnego odbioru i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych w roku 2018 r. el. menu2018-03-22MODYFIKACJA
Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa fermy indyków na działce nr 148 i 149 w miejscowości Chruściel"el. menu2018-03-22MODYFIKACJA
Ogłoszenie Urzędowe w sprawie bezpłatnego odbioru i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych w roku 2018 r. el. menu2018-03-22MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji p.n"Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1330N w km 2+740" el. menu2018-03-22MODYFIKACJA
Ogłoszenie Urzędowe w sprawie bezpłatnego odbioru i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych w roku 2018 r. el. menu2018-03-22MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Płoskinia z dnia 29.09.2017r. w sprawie przeprowadzenia akcji jodowej na terenie Gminy Płoskiniael. menu2018-03-22MODYFIKACJA
Ogłoszenie Urzędowe w sprawie bezpłatnego odbioru i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych w roku 2018 r. el. menu2018-03-22MODYFIKACJA
Informacja o zebraniu w sprawie " Budowy fermy indyków na działce nr 148 i 149 w Chruścielu"el. menu2018-03-22MODYFIKACJA
Ogłoszenie Urzędowe w sprawie bezpłatnego odbioru i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych w roku 2018 r. el. menu2018-03-22MODYFIKACJA
Ogłoszenie Urzędowe dotyczące możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.el. menu2018-03-22MODYFIKACJA
Ogłoszenie Urzędowe w sprawie bezpłatnego odbioru i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych w roku 2018 r. el. menu2018-03-22MODYFIKACJA
Informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wysokości pomocy i możliwości składania wniosków za szkody powstałe w wyniku wiosennych przymrozkówel. menu2018-03-22MODYFIKACJA
Ogłoszenie Urzędowe w sprawie bezpłatnego odbioru i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych w roku 2018 r. el. menu2018-03-22MODYFIKACJA
Zawiadomienie o publicznym informowaniu stron w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia " Budowa fermy indyków na działce nr 148 i 149 w miejscowści Chruściel, gmina Płoskiniael. menu2018-03-22MODYFIKACJA
Ogłoszenie Urzędowe w sprawie bezpłatnego odbioru i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych w roku 2018 r. el. menu2018-03-22MODYFIKACJA
Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia " Budowa fermy indyków na działce nr 148 i 149 w miejscowości Chruściel, Gmina Płoskinia"el. menu2018-03-22MODYFIKACJA
Ogłoszenie Urzędowe w sprawie bezpłatnego odbioru i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych w roku 2018 r. el. menu2018-03-22MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>