NazwaTypDataOperacja
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Płoskinia w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie fermy indyków na działce nr 148 i 149 w miejscowości Chruściel, obręb geodezyjny Chruściel"el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Rekrutacja kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej w 43 Batalionie Piechoty w Braniewie (Wojska Obrony Terytorialnej).el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Płoskinia w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie fermy indyków na działce nr 7/41 w miejscowości Jarzębiec, gmina Płoskinia"el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Rekrutacja kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej w 43 Batalionie Piechoty w Braniewie (Wojska Obrony Terytorialnej).el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
nowe podmenuel. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Rekrutacja kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej w 43 Batalionie Piechoty w Braniewie (Wojska Obrony Terytorialnej).el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie wydania postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia " Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo-Braniewo"el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Rekrutacja kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej w 43 Batalionie Piechoty w Braniewie (Wojska Obrony Terytorialnej).el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Płoskinia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia " Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1330N w km 2+740"el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Rekrutacja kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej w 43 Batalionie Piechoty w Braniewie (Wojska Obrony Terytorialnej).el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanej w dniu 09.11.2017 r. decyzji w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia " Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo-Braniewo"el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Rekrutacja kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej w 43 Batalionie Piechoty w Braniewie (Wojska Obrony Terytorialnej).el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie w sprawie dokonania spisu zwierząt za 2017 r. el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Rekrutacja kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej w 43 Batalionie Piechoty w Braniewie (Wojska Obrony Terytorialnej).el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Postanowienie prostujące z urzędu błąd pisarski w wydanym przez Wójta Gminy Płoskinia zawiadomieniu-obwieszczeniu z dnia 24.10.2017 r. znak IN-II.6220.3.21.2017el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Rekrutacja kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej w 43 Batalionie Piechoty w Braniewie (Wojska Obrony Terytorialnej).el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Obwieszczenie Regionalego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia :" rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo-Braniewo"el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Rekrutacja kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej w 43 Batalionie Piechoty w Braniewie (Wojska Obrony Terytorialnej).el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Przebudowie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1330N Bauda"el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Rekrutacja kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej w 43 Batalionie Piechoty w Braniewie (Wojska Obrony Terytorialnej).el. menu2018-02-23MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>